วารสารนิเทศสยามปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือนของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางนิเทศศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม


ปีที่ 16 ฉบับที่ 20 ปีที่ 15 ฉบับที่ 19

ปีที่ 15 ฉบับที่ 18 ปีที่ 14 ฉบับที่ 17

ปีที่ 14 ฉบับที่ 16 ปีที่ 13 ฉบับที่ 15

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

เป้าหมายและขอบเขตวารสารนิเทศสยามปริทัศน์เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของมนุษย์ในทุกลักษณะ คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

ติตด่อประสานงาน 
เลขานุการกองบรรณาธิการ
อ.ณัฐวุฒิ  สิงห์หนองสวง  
โทร. 092-909-9916

คณะนิเทศศาสตร์
โทร. 02-457-0068 ต่อ 5409

มหาวิทยาลัยสยาม
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม  
เขตภาษีเจริญ  กทม. 10160

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com