รวมบทความทั้งหมด 10 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
1 แนวทางการศึกษาการสื่อความหมายของงานภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย กฤษณ์ ทองเลิศ
2 การกำกับความหมายของแผนที่ท่องเที่ยวทางอินเทอร์เน็ต อารีรัตน์ แพทย์นุเคราะห์
การสื่อความหมายด้วยท่าเต้นประกอบเพลงจากรายการโทรทัศน์ ธิดา วารีแสงทิพย์
การสร้างภาพตัวแทนด้วยการแต่งหน้าเพื่อสื่อความหมายลักษณะตัวละครของละครโทรทัศน์ไทย กฤษณ์ คำนนท์
การศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการสื่อสารภายในองค์กรของผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
เสกสรรค์ แย้มพินิจ
นิลุบล แหยมอุบล
การรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสยามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
หน้าที่ของสื่อบนเที่ยวบินระยะไกลของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ทยา จันทนชาติ
การแบ่งเขตพื้นที่ให้บริการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่กิจการโทรทัศน์ที่มีการบอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี) ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ
เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ
จารุพร เลิศพิสัณห์
วิจารณ์หนังสืออรรถรสที่สิ้นสูญ : The Lost Symbol กุลชาติ ศรีโพธิ์
10 วิจารณ์บทความการสื่อความหมายของงานภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย ศรีสกุล ธรรมสุรัติ

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com