รวมบทความทั้งหมด 16 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
1 ประเด็นปัญหาจากการเปลี่ยนผ่านสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัลของประเทศไทย  ปิยะศักดิ์ ชมจันทร์
2 โครงสร้างการบริหารการจัดการสื่อสมัยใหม่ เกศินี บัวดิศ
เทคโนโลยีสื่อใหม่กับการสื่อสารในครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล
การเปิดรับข่าวสาร ความคิดเห็น และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ ฐานทัศน์ ชมภูพล
ชื่อเสียงองค์กรมีได้เพียงหนึ่งเดียว หรือมีได้มากกว่าหนึ่งชื่อเสียง ธีรวันท์ โอภาสบุตร
ภาพลักษณ์กับทิศทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย เกศินี บัวดิศ
การศึกษากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของการแข่งขันเทนนิส พีทีที ไทยแลนด์ โอเพ่น 2553 สุนทรี อาภานุกูล
จุฑา ติงศภัทิย์
กลยุทธ์การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองไทย เอกสิทธิ์ อวยชัยวัฒน์
การสื่อสารมวลชนของกัมพูชา และเวียดนาม ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
ธนัช นนท์ขุนทด
10 สัญลักษณ์ของธงชาติไทยในศิลปะร่วมสมัย สุริยะ ฉายะเจริญ
11 สัญลักษณ์อุณาโลมการสื่อความความหมายของสัญลักษณ์จากอดีตสู่ปัจจุบัน กิตติธัช ศรีฟ้า
12 การใช้สื่อออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2553 ศิริชัย ศิริกายะ
ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์
13 บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (ภาคเหนือ) สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์
14 บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (ภาคใต้) สุปรียา กลิ่นสุวรรณ
15 บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (กรุงเทพมหานคร) ทิพย์อนงค์ ตรรกวุฒิวงศ์
16 บทวิจารณ์หนังสือเจาะข่าวสารคดีเชิงสืบสวน (ภาคกลาง) กัลยกร นรภัทรทวีพร

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com