รวมบทความทั้งหมด 19 บทความ

คลิกที่ชื่อบทความเพื่อเปิดดู หรือ Download ในรูปแบบ PDF File

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ลำดับที่ ชื่อบทความ ผู้แต่ง
1 ข้อเสนอแนะประเด็นการสื่อสารเพื่องานวิจัยนิเทศศาสตร์ตามแนวคิด “ปฏิปักษ์สัมพันธ์ ”(Symbiosis)ในยุคดิจิทัล ศิริชัย  ศิริกายะ
2 กระบวนการสร้างสรรค์ภาพวาดเส้นชุด “มะนิลา 2557” สุริยะ  ฉายะเจริญ
การสร้างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศสำหรับภาพยนตร์โฆษณาอสังหาริมทรัพย์ เวทิต  ทองจันทร์
สื่อสังคมออนไลน์เครื่องมือการสื่อสารภาวะวิกฤตในยุคดิจิทัล กัลยกร  นรภัทรทวีพร
พลังแห่งการประชาสัมพันธ์ในการสร้างความแข็งแกร่งให้วัฒนธรรมองค์กร : สืบสาน สอดส่องประสานความเข้าใจในสภาวะการเปลี่ยนแปลง ธีรวันทร์  โอภาสบุตร
การสื่อสารด้วยลายเส้นเพื่อบ่งบอกถึงลักษณะดีหรือร้ายของตัวการ์ตูนเฉพาะเรื่องที่คัดสรร ลัทธสิทธิ์  ทวีสุข
ความลงตัวของสื่อและสารในรายการคลับ ฟรายเดย์ ยุทธนา  สุวรรณรัตน์
จังหวะของการสื่อสารในรายการโทรทัศน์ประเภทเรียลลิตีเกมส์โชว์ที่คัดสรร เจตน์จันทร์  เกิดสุข
การศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อโฆษณา ณ จุดซื้อและการตัดสินใจซื้อขนมขบเคี้ยวของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กุลธิดา ธรรมวิภัชน์
พรรษา เอกพรประสิทธิ์
ภัชธีญา อ่วมอารีย์
10 ปัจจัยเรื่องการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งานเฟสบุ๊กแฟนเพจที่มีต่อการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคนไทย วสุพล ตรีโสภากุล
ดุษฎี โยเหลา
11 การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติเพื่อป้องกันสถานการณ์ “คุณแม่วัยใส” ทัศนีย์  ดำเกิงศักดิ์
12 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยของสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ในการเข้าสู่ทีวีดิจิทัล สกนธ์  จินดาวรรณ
13 พฤติกรรมและความพึงพอใจในการเปิดรับฟังสถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 99.5 MHz ของผู้ขับรถแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานคร ฉัตรพัฒน์ บุญมาก
ธนชาติ จันทร์เวโรจน์
14 พฤติกรรมการเปิดรับการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีผลต่อทัศนคติและการนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม
จินตวีร์ เกษมศุข
15 พฤติกรรมการเปิดรับชมและองค์ประกอบของรายการที่มีผลต่อการอยู่รอดของ ทีวีดิจิทัลประเภทบริการธุรกิจ 24 ช่องในมุมมองของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร น้ำฝน บำรุงศิลป์
พรทิพย์ เย็นจะบก
16 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในองค์กรของพนักงานบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) วิลาวัลย์ ศศิตราภรณ์
จินตวีร์ เกษมศุข
17 ปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการตัดสินใจติดตามเชียร์สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด วรชาติ อดุลยานนท์
กาญจนา มีศิลปวิกกัย
18 ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ชมรายการชาติมั่งคงทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ปัณณชน ขัตติสร
กาญจนา มีศิลปวิกกัย
19 Book Review ‘เขียนไปให้สุดฝัน’ ชญาณี  ฉลาดธัญญกิจ

 

หลักเกณฑ์การเสนอบทความ กองบรรณาธิการฯ มีความยินดีที่จะขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านส่ง บทความทางวิชาการหรือรายงานการวิจัย คลิกเพื่ออ่านต่อ

สรุปรูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง บรรณานุกรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ ตามแบบ APA คลิกเพื่ออ่านต่อ

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com